Działalność lombardowa

Lombard to miejsce, w którym dostać można pożyczkę pod zastaw. Pożyczki w tego typu miejscach są udzielane pod zastaw ruchomości, czyli na przykład samochodów, papierów wartościowych, biżuterii, sprzętów.

Umowa, którą zawiera z lombardem osoba trzecia powinna mieć na sobie informacje dotyczące tego, jak przebiegał proces pożyczki, w zamian za co jej udzielono i jaki jest termin i sposób jej zapłaty.

W drugiej części umowy jest opisane sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, a to oznacza, że przedsiębiorca, czy osoba, która przyszła do lombardu w celu uzyskania pożyczki i zostawiła coś pod zastaw, może oczekiwać, że towar ten nie zostanie sprzedany. Jeśli jednak osoba ta nie spłaci pożyczki w określonym terminie, wtedy lombardzista ma pełne prawo do sprzedaży danego pod zastaw produktu, bez ponoszenia większych konsekwencji podczas wykonywania tego działania.

A zatem z tego wynika, że osoba, która będzie nosiła się z zamiarem otwarcia działalności lombardowej, musi mieć ze sobą zaplecze finansowe, które przyda się jako gotówka pożyczkowa dawana w zamian za zastawione rzeczy.